Tips en tricks over technologie en IT. Vroeger bekend als Joomla & More

Waar JandMore begon als een persoonlijke blog en database, is de aanpak nooit veranderd. De blog is hoofdzakelijk nog altijd een platform om tips en tricks te delen die nuttig waren voor mijzelf, die misschien andere mensen kunnen helpen.

De begrijpelijk geschreven artikels zijn op een informele manier geschreven. Het idee is om elk artikel zo eenvoudig mogelijk te maken, zodat ze mensen kunnen helpen ongeacht hun voorafgaande kennis van het onderwerp. We geloven dat we daar de afgelopen negen jaar uitstekend in zijn geslaagd.

Daarnaast zijn er ook opiniestukken en reviews verschenen op de website.

De (oude) naam van de blog is gegroeid uit te beginjaren. Toen de blog populair begon te worden, was ik gefascineerd (en misschien zelfs geobsedeerd) door her Joomla CMS. De meeste artikels gingen destijds dan ook over Joomla. Toen het moment gekomen was om een domeinnaam te kiezen, zegde Mr Inspiratie af voor de creative meeting, waardoor "Joomla & More" werd gekozen. Omdat de blog zou gaan over Joomla... en andere dingen. Logisch. 

In het Nederlands zou de blog Joomla & Meer heten, maar de Nederlandse versie is er nooit gekomen. Zeg nooit nooit.

Naamate de tijd vorderde, veranderde de ratio tussen de Joomla / niet-Joomla artikelen. Er kwam meer aandacht voor andere technologieĆ«n en de bezoekers toonden meer interesse in Windows (Server) artikels. Omdat de naam wat verstikkend werkte, werd er voor gekozen om de officiĆ«le naam  te veranderen naar JandMore. Dit zie je onder meer aan het Youtube kanaal, dat JandMore TV heet, en de Twitter account. Ja, OSM, daar sta je dan met je copyright claims!

Er zit geen overkoepelend idee of filosofie achter de blog. We zijn het meest succesvol geweest met een "Laat maar waaien" aanpak", en zijn er met deze aanpak toch in geslaagd om duizenden mensen te helpen met hun vragen.

Onze Kanalen